Πρόγραμμα Συνεργατών

Το MyBB προσφέρει υπηρεσίες σε εκείνα τα άτομα και οργανισμούς που συμφωνούν στους ακόλουθους Όρους & Προϋποθέσεις. Όλες αυτές οι συνθήκες είναι απαραίτητες αλλά δεν περιλαμβάνουν τα πάντα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να τερματίσουμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε χρήστη βασιζόμενοι στην δικιά μας κρίση.

Το MyBB δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες υπολογιστικού εξοπλισμού, απώλεια ή ζημιά που προέκυψε κατά τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και καθυστερήσεις και αποτυχίες στην παροχή των υπηρεσιών.

Όλες οι υπηρεσίες του συστήματος MyBB παρέχονται στη μορφή που αναπτύχθηκαν. Ο συνεργάτης δεν μπορεί να απαιτήσει από το MyBB να αναβαθμίσει ή να αλλάξει την παράδοση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις προσωπικές του/της ανάγκες.

Κάθε συνεργάτης αποκτά το δικό του/της ιστότοπο και 50% των εμφανίσεων διαφημιστικών στα φόρουμ με την επιλογή της πώλησης διαφημίσεων.

Το MyBB έχει το δικαίωμα να αλλάξει κάποια από τα διαφημιστικά στα φόρουμ.

Η Συμφωνία Χρήστη ισχύει για όλα τα άτομα που δημιουργούν ένα φόρουμ στην πλατφόρμα MyBB.

Ο Συνεργάτης δεν θα αλλάξει το κείμενο της Συμφωνίας Χρήστη στον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Συνεργάτης συμφωνεί να προωθεί οποιαδήποτε παράπονα που δέχεται μέσω e-mail στο

Κάθε συνεργάτης MyBB αυτόματα εγγράφεται αυτόματα εγγράφεται στα νέα της υπηρεσίας με αλληλογραφία όχι παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα.

Η παρούσα συμφωνία μπορεί να αλλαχθεί μονομερώς από το MyBB. Ο συνεργάτης θα ενημερωθεί άμεσα για αυτές τις αλλαγές.

Με το να γίνετε συνεργάτης MyBB αποδέχεστε εξ ολοκλήρου αυτή τη Συμφωνία. Με Φιλικούς Χαιρετισμούς, η Διοίκηση του MyBB.

Η δικιά σας φιλοξενία φόρουμ